Ulrika Söderberg

Ulrika Söderberg
Gisslarbo 78
73115 Kolsva Sweden
Telefon: 0046 73 316 63 25
E-Mail: info@equikraft.se
Url: http://www.equikraft.se

Ulrika Söderberg
Firma: Equikraft
Status: SE
Bereich: Schweden

„I am a certified EquiBodyWorker ‚hästfysioterapeut‘ and saddle specialist, trained in Växjö by EuqiCare. Being a EquibodyWorker ‚hästfysioterapeut‘ means that you should have a very good knowledge of the horse’s anatomy and biomechanics, and working both preventive and rehabilitative massage, stretching, pharmalight and microstreams. Feed science, therapeutic base medicine and saddle fitting are other parts of the course.

I am also certified by the BKM (Industry Council for complementary medicine) which means that I went through one of the approved trainings of them and even passed their requirements on what a EquiBodyWorker ‚hästfysioterapeut‘ and saddle specialist needs to be able to do.“

Jag är diplomerad EquiBodyWorker ‚hästfysioterapeut‘ och sadelspecialist. Utbildad i Växjö av EuqiCare. Att vara EquibodyWorker ‚hästfysioterapeut‘ innebär att man har mycket god kunskap om hästens anatomi och biomekanik och man jobbar både förebyggande och rehabiliterande med massage, stretching, pharmalight och microströmmar. Foderlära, terapeutisk basmedicin och sadelutprovning är andra delar i kursen.

Jag är även certifierad i BKM (Branschrådet för Komplementär Medicin) vilket visar att man gått en av dem godkänd utbildning och även klarat deras krav på vad en EquiBodyWorker hästfysioterapeut och sadel specilist skall kunna.

Ulrika Söderberg
Gisslarbo 78
73115 Kolsva Sweden
Telefon: 0046 73 316 63 25
E-Mail: info@equikraft.se
Url: http://www.equikraft.se
Ulrika Söderberg
English

NINA

INDIAN SUMMER EDITION

Nur bis
zum
22.11

Unser Einstiegssattel Nina in einer
Exclusive Edition!

Nur bis zum 22.11